«En god lokal pub har mye til felles med en kirke, bortsett fra at puben er varmere og praten går lettere»

William Blake (1757 – 1827)