«Det er bedre å tenke på kirken når du sitter i ølstua, enn å tenke på ølstua i kirken.»

Martin Luther (1483–1546)