«Det å selge dårlig øl, er en forbrytelse mot den kristne nestekjærlighet.»

Fra byloven i Augsburg, det 13. århundre