«De oppførte sig som vilde dyr. De hverken røg eller drak.»